Je kunt het beste jezelf worden

Posts tagged “heling

Heling door herverbinding

Als loopbaancoach heb ik in 2011 de training om Reconnective Healing® te mogen geven gevolgd bij Eric Pearl en zijn team. Ik wist direct – dit werk past bij mij en wil ik doen. Reconnective Healing biedt heling door herverbinding. Er is een ruimte, een plek, waar de hoge trillingen van deze nieuwe frequenties werken. Daar zijn lichaam, geest en ziel in balans. Als je in contact komt met deze helende frequenties, dan kunnen je zelfhelende krachten voor een herstel zorgen op lichamelijk, geestelijk of spiritueel gebied.

Reconnective Healing is geen techniek, waarbij het om regels of resultaat gaat. Het is een staat van zijn. De energie is duidelijk merkbaar tijdens een sessie en werkt nog lange tijd door. In welke vorm of tijd de heling plaats kan vinden is heel individueel.

Eric Pearl:

String theory proposes that the shape and content of the entire universe is determined by ‘vibrational frequencies’ in the heart of every single atom, every single particle. This concept corroborates the proposition that ultimately, there is no difference between matter and energy. All is one-and all is a kind of music. Sound familiar? This concept has been understood by mystics and other spiritual individuals for centuries.

“What we are doing is reconnecting strings”

Advertenties

Afbeelding

Eric Pearl in film The Living Matrix

Eric Pearl is te zien in de film The Living Matrix – a film on the new science of healing, die een aantal jaren geleden uitkwam. In deze film zijn ook inzichten te zien van onder andere Bruce Lipton, Lynne McTaggart en Peter Fraser.

Het fragment over Eric Pearl gaat over de genezing van een jong kind – het jongetje is te zien terwijl hij rent en speelt, iets wat voorheen moeilijk voor hem was. Ook de ouders van de jongen komen aan het woord.

De film gaat over factoren die ons welzijn beinvloeden, zoals de quantum fysics van het menselijk lichaamsveld en bio-energetica. Vernieuwende ideeen over gezondheid worden in deze film onderzocht.


Afbeelding

Het vermogen om universele helende intelligentie door te geven

Eric Pearl, grondlegger van The Reconnection over het vermogen van iedereen om universele helende intelligentie door te geven:

“We kunnen op dezelfde manier toegang hebben tot de universele helende intelligentie als we toegang hebben tot geluid, licht en electriciteit, door de vibraties ervan op te vangen en door te geven.

De eerste stap om toegang te krijgen tot een krachtveld is herkennen dat het overal om ons heen bestaat. De volgende stap is het doorgeef instrument identificeren, ontwerpen en bouwen. In het geval van geluid, hebben we de radio. In het geval van licht, hebben we zonnepanelen. In het geval van electriciteit, hebben we stekkers en stopcontacten. In het geval van de universele helende intelligentie, hebben we onszelf, hebben we elkaar.

Als het aankomt op de universele helende intelligentie, zijn wij – mensen – het doorgeef instrument. Er is niets te ontwerpen of te bouwen, alleen iets om te cultiveren. Opgegroeid in een wereld van lezen, schrijven en wiskunde, zijn we meestal niet vaardig in het herkennen, laat staan doorgeven, van helende vibraties. We zijn echter wel uitgerust met het vermogen hiervoor.

De Reconnectie is de activering van het aangeboren vermogen van mensen om te dienen als een instrument van heling, om de verschuiving in bewustzijn te geven die ons allemaal toestaat om een toenemend niveau van universele helende intelligentie te herkennen, te voelen, op te nemen en door te geven.”


Afbeelding

Herverbinding met de kosmische frequenties – Annemarie Postma – 1

De titel van dit bericht is de titel van Hoofdstuk 12 in De helende kracht van acceptatie, geschreven door Annemarie Postma. In dit hoofdstuk gaat ze in gesprek met Eric Pearl. Ze heeft ook een seminar Reconnective Healing bijgewoond, geleidt door Eric Pearl. Eric Pearl heeft het boek De Reconnectie geschreven.

Ze beschrijft in het begin van dit hoofdstuk: “heling alleen plaats kan vinden als er erbied is voor de hogere orde der dingen. Wat er gebeurt is wat er mag en moet gebeuren en niet per definitie wat wij willen dat er gebeurt. Er vindt altijd heling en genezing plaats, alleen niet altijd op de manier zoals wij het bedacht hadden. Eric Pearl verwoordt dit verrassend goed. […] Hij schopt alle verhoudingen zonder pardon door elkaar, en ruimt als genezer een prominente plaats in voor de hogere orde. Hij zegt: “niemand geneest iemand. Je taak als genezer bestaat simpelweg uit ‘luisteren’ (hiermee bedoel ik een staat van ontvankelijkheid) en je vervolgens openstellen voor de energie waardoor je de katalysator wordt voor de genezing van je client.”

Via de Reconnectie kun je je weer verbinden met de kosmische frequenties, ofwel helende frequenties van het universum. De Reconnectie bereidt ons voor op het maken van de transitie, de grote verschuiving in bewustijn, die momenteel plaatsvindt. Je wordt ontvankelijker voor deze energie.