Je kunt het beste jezelf worden

Posts tagged “authenticiteit

Wie ben je…..echt?

Wie ben je echt? Deze vraag wordt bijzonder mooi onderzocht door Gangaji in de volgende video:

De video begint met de volgende tekst:

“Elke gedachte die je over jezelf gehad hebt, hoe opblazend of hoe kleinerend ook, is niet wie je bent. Het is simpelweg een gedachte. De waarheid over wie je bent kan niet gedacht worden, omdat het de bron is van alle gedachten. De waarheid over wie je bent kan geen naam of definitie krijgen. Waarden als ziel, licht, god, waarheid, zelf, bewustzijn, universele intelligentie, goddelijkheid, alle in staat om de zegen van de waarheid weer te geven, zijn enorm inadequaat om een beschrijving te geven van de immensheid van wie je waarlijk bent weer te geven.

Hoe je jezelf ook identificeert, als kind, tiener, een moeder, een vader, een oudere persoon, een gezonde persoon, een zieke persoon, afgescheiden persoon of verlichte persoon, altijd, achter dat alles, is de waarheid van jezelf. Het is niet ver in je, het is zo dichtbij dat je niet kunt geloven dat jij het bent. ”

 

 

Advertenties

Als je moeilijk je werk los kunt laten

Het moeilijk los kunnen laten van je werk als je thuis bent, is een teken aan de wand dat je te veel stress opbouwt gedurende je werkdag.

Wat is het dat je zo bezighoudt? Welke personen of situaties spoken ’s avonds nog door je hoofd? Kun je daar een rode draad in vinden? Bijvoorbeeld welke soort dingen die gezegd of gedaan worden, of welke situaties stress opleveren?

Als je dat weet, kun je je voorbereiden op soortgelijke situaties die gaan komen, door je voor te nemen de volgende keer goed op jezelf te letten, wat er bij je gebeurd van binnen.

Kun je, terwijl je in de situatie bent, nagaan hoe het voelt? Welke lichamelijke reacties je opmerkt? Welke gevoelens? Kun je daar je aandacht bij houden, terwijl je ook luistert of praat?

Hoe vaker je oefent om je aandacht bij jezelf te houden, hoe meer je op zult merken aan reacties bij jezelf. Je weet dan ook eerder wat een goede actie is in de situatie waar je in zit. Je bouwt minder stress op, want je duwt je gevoelens niet meer weg, je laat ze toe (wat niet wil zeggen dat je dat hoeft te uiten).

Het werk niet los kunnen laten betekent dat er onverwerkte emoties zijn omdat je overdag weerstand had tegen het gevoel dat opkwam, en je het daardoor wegduwde of ervoor wegliep.

Het leren omgaan met de gevoelens die opkomen is een eerste stap naar het leren loslaten ervan. En dan hoeft er in avond niets meer te komen spoken!

 

 

 


Leer creatief te zijn

Als je de vraag Wat wil ik nu echt? niet zonder meer kunt beantwoorden, dan zit je niet in de flow. Er zit iets in de weg waardoor je (nog)  niet bij deze zelfkennis kunt komen. Of je bent nog niet tegengekomen waar jij warm voor loopt.

Om de vraag op een originele, authentieke manier te beantwoorden komt creativiteit je te hulp.

Betty Edwards heeft hier het mooie boek Leer creatief te zijn over geschreven. Ze beschrijft daarin creativiteit als een proces, van vraagstelling tot en met het vinden van een antwoord.

 1. Het 1e inzicht
  Het stellen van de goede vraag – bijvoorbeeld: wat wil ik nu echt?
 2. Verzadiging van informatie
  Zoveel mogelijk informatie verzamelen die relevant is voor je vraag, het liefst vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld: gestructureerde vragenlijsten en creatieve opdrachten gebruiken om informatie te verzamelen.
  Valkuil in deze fase: te vroeg beslissen.
 3.  Incubatie – rijping van de informatie 
  Deze fase vindt onbewust plaats. Veel kunstenaars en andere creatievelingen weten dat een bepaalde incubatietijd onvermijdelijk is als je een authentieke oplossing wilt vinden. Je weet de oplossing nog niet, maar je laat alles op je inwerken. Je kunt niet sturen hoe lang deze fase duurt.
 4. Aha-ervaring – plotseling inzicht
  De broedperiode is voorbij en je weet ineens het antwoord. Opvallend in deze fase is het zekere weten, dat uit een dieper niveau van jezelf voortkomt.
 5. Verificatie: nagaan op de oplossing inderdaad klopt 
  Toetsing van de gevonden oplossing aan de buitenwereld. Is dit de beste oplossing of blijven er nog vragen over?

De creatieve oefeningen helpen je om op informatie over jezelf bewust te maken. Het creatieve waarnemingssysteem (de rechter hersenhelft) is wezenlijk anders dan het logische waarnemingssysteem (de linker hersenhelft). Het creatieve waarnemingssysteem heeft onder andere het vermogen om de dingen waar te nemen hoe ze zijn – zonder ze te vereenvoudigen, zoals de logische hersenhelft doet.

Een voorbeeld:

De linker bloem is getekend door een kunstenaar en ziet er levendig uit. De rechter bloem is een schematische weergave van dezelfde bloem.

Door je creativiteit te gebruiken, krijg je antwoorden uit een dieper niveau van jezelf.

Een voorbeeld van een creatieve oefening is, is om een tekening te maken van hoe je je zou voelen als je de vraag Wat wil ik nu echt beantwoord hebt. Dat lijkt vreemd, want je weet het antwoord nu nog niet. Maar ergens in je onderbewustzijn weet je het antwoord wel, en weet je ook hoe je je zult voelen als je de vraag beantwoord hebt.

 

Loopbaan Energie – Clarie van de Langenberg  – http://www.loopbaan-energie.nl    http://www.reconnect-yourself.nl